Ben jij 18 jaar of ouder?

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van www.noletdistillery.com en www.noletdistillery.nl (de websites) van Nolet Distillery B.V. (Nolet Distillery).

 

Toepasselijkheid
Nolet Distillery is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze Websites. Nolet Distillery respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie over de wijze van verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld via deze Websites en de rechten op toegang tot en wijziging van deze persoonsgegevens. Nolet Distillery heeft het recht deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Nolet Distillery zal wijzigingen bekendmaken op de Websites. U wordt aangeraden deze privacy- en cookieverklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 juni 2015.

Persoonsgegevens
Wanneer u de Websites bezoekt, verwerken we een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres en het besturingssysteem van uw computer, de internetbrowser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Hiervoor gebruiken we cookies. We doen dit om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de Websites te verbeteren. We verwerken ook de persoonsgegevens die wij via onze Websites van u ontvangen. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op de contactpagina’s van deze Websites. U kunt via deze Websites bijvoorbeeld uw naam, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens aan Nolet Distillery verstrekken. Tevens kunt u zich abonneren op een van onze nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken wij uw naam en uw e-mailadres. Wilt u dergelijke e-mails niet meer ontvangen, dan kunt u zich te allen tijden afmelden door contact met ons op te nemen (klik hier) of gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief.

Doeleinden en verstrekking aan derden
De gegevens die wij verzamelen met behulp van cookies, worden gebruikt om de kwaliteit en toegankelijkheid van Websites te verbeteren. De gegevens worden voor dit doel zoveel mogelijk anoniem verwerkt.Uw persoonsgegevens worden door Nolet Distillery gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden te registreren en u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten van Nolet Distillery. Voor zover wettelijk vereist vraagt Nolet Distillery uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt. Nolet Distillery zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal Nolet Distillery de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Nolet Distillery of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Nolet Distillery zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Cookies
De Websites maken gebruik van cookies voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de Websites te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op de computer worden geplaatst. Met behulp van cookies kunnen gegevens worden verzameld die verbonden zijn aan het gebruik van een website, zoals welke webpagina’s zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Opslag en beveiliging aan uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en er zullen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruikt Nolet Distillery meerdere beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Nolet Distillery bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk in verband met de bovengenoemde doelen en bovendien niet langer dan wettelijk toegestaan.

Links naar andere websites en social media
Verwijzigingen of links naar externe websites zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de Websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites. Onze gebruiksvoorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Indien u ervoor kiest (de informatie op) onze Websites te delen via social media, zoals Facebook en/of Twitter, dan zullen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u interesse hebt in Nolet Distillery) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina’s op Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de social media websites van toepassing. Nolet Distillery is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van dergelijke social media websites. Onze gebruiksvoorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens die Nolet Distillery verwerkt en op u betrekking hebben in te zien, te laten wijzigen als zij incorrect zijn en te laten afschermen of verwijderen als zij niet langer nodig zijn. De uiteindelijke beslissing om uw persoonsgegevens te laten inzien of deze te wijzigen, af te schermen of te verwijderen ligt bij Nolet Distillery. Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken of andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@noletdistillery.com of een brief schrijven naar Nolet Distillery, Postbus 38, 3100 AA Schiedam.